Stichting Synagoge Lochem

In 1983 werd de Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse Medeburgers in Lochem opgericht. Na de restauratie van het synagogegebouw is deze overgegaan in de huidige Stichting Synagoge Lochem.

Na de zorgvuldig uitgevoerde restauratie (1992-1993) hebben de gemeente Lochem en de Stichting de taken van onderhoud en beheer met hart en ziel opgepakt zodat er een ingetogen herdenkingsmonument aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

De herinnering aan Joods leven in Lochem en in het bijzonder, de Joodse medeburgers die in de shoa van de jaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht, staat centraal.

“JA, IK WIL GRAAG  DONATEUR WORDEN 

Wij vragen van onze donateurs een minimumbijdrage van € 15,-.

Stichting ”Synagoge Lochem”  |  Secretariaat: Stiggoor 17, 7241 LC Lochem

synagogelochem@gmail.com

Bankrekeningnr: NL13 ABNA 0476 6229 21   t.n.v. Stichting “Synagoge Lochem”

Avond van de Poëzie

i.s.m. met Lovink Academie

Vanaf 2000 vindt elk jaar op de laatste donderdag van januari de Nationale Gedichtendagplaats. Stichting Dag Lochem organiseert – vanaf het begin – op die dag de Avond van de Poëzie. Er worden mensen uit de regio uitgenodigd, die hun drie favoriete gedichten voordragen. De voordrachten worden afgewisseld met muziek.

LEES MEER >>