4 mei 2020 Namen lezen

Het herdenkingsjaar 2020 zal helaas niet alleen de boeken ingaan als het moment waarop we 75 jaar bevrijding gedenken. De herdenking van de Lochemse Joodse slachtoffers van de Nazi-terreur zal dit jaar een ander karakter hebben. Het Corona-virus maakt dat het onmogelijk is om in dit bijzondere jaar in de synagoge bij elkaar te komen om samen te luisteren naar het oplezen van de namen. We hebben natuurlijk nagedacht over mogelijke alternatieven. Waar de digitale middelen een lichtpuntje blijken te zijn in deze tijden van quarantaine kennen we jammer genoeg ook de nadelen die daaraan verbonden zijn. Te vaak wordt er misbruik gemaakt van datgene dat, met de beste bedoelingen, digitaal wordt gedeeld. In deze wetenschap lijkt het ons daarom ook niet verstandig om het namenlezen op een filmpje vast te leggen en dit via het internet met alle belangstellenden te delen. Dat is jammer maar het is niet anders.

We wensen al onze trouwe bezoekers, volgers en belangstellenden veel sterkte en gezondheid in deze bizarre tijden en we hopen iedereen, zo snel als verstandig is, weer bij onze activiteiten in de synagoge te mogen verwelkomen. De traditie van het namenlezen pakken we volgend jaar weer op. Stilstaan bij de slachtoffers op 4 mei kunnen we natuurlijk wel doen, individueel of in het gezin. Met een kleine verwijzing naar de Joodse Pesach-gedachte; dit jaar gedenken we nog in quarantaine maar volgende jaar hopelijk weer samen in de synagoge.

Welkom op de website van Stichting Synagoge Lochem

In 1983 werd de Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse Medeburgers in Lochem opgericht. Na de restauratie van het synagogegebouw is deze overgegaan in de huidige Stichting Synagoge Lochem.

Na de zorgvuldig uitgevoerde restauratie (1992-1993) hebben de gemeente Lochem en de Stichting de taken van onderhoud en beheer met hart en ziel opgepakt zodat er een ingetogen herdenkingsmonument aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

De herinnering aan Joods leven in Lochem en in het bijzonder, de Joodse medeburgers die in de shoa van de jaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht, staat centraal.