Welkom op de website van Stichting Synagoge Lochem

In 1983 werd de Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse Medeburgers in Lochem opgericht. Na de restauratie van het synagogegebouw is deze overgegaan in de huidige Stichting Synagoge Lochem.

Na de zorgvuldig uitgevoerde restauratie (1992-1993) hebben de gemeente Lochem en de Stichting de taken van onderhoud en beheer met hart en ziel opgepakt zodat er een ingetogen herdenkingsmonument aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

De herinnering aan Joods leven in Lochem en in het bijzonder, de Joodse medeburgers die in de shoa van de jaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht, staat centraal.

Wij zijn blij dat we weer, op kleine schaal, onze gebruikelijke activiteiten mogen organiseren, zoals concerten en lezingen.

We zullen natuurlijk de richtlijnen van de overheid betreffen de coronamaatregelen zorgvuldig volgen. Houdt daarom rekening met de kans op minder zitplaatsen. Kaarten kunt u reserveren via synagogelochem@yahoo.nl of wanneer niet uitverkocht aan de kassa.

Lezingenserie door Jaap Nijstad: ‘Oude verhalen, opnieuw verbeeld’

In een serie van 4 lezingen komen zowel de verhalen uit het Oude Testament aan bod als ook de positie van beeldend kunstenaars met een joodse achtergrond. De Bijbelse verhalen zijn van oudsher populair geweest, zowel bij opdrachtgevers als bij kunstenaars en daar is bijvoorbeeld Rembrandt een prachtig voorbeeld van. Al die verhalen werden en worden door de verschillende kunstenaars steeds op een iets andere manier uitgebeeld en dat is een goede reden om er wat uitgebreider bij stil te staan. Joodse kunstenaars, voor zover ze al bestonden, waren tot het begin van de 19de eeuw buitengesloten wanneer het ging om het beroepsmatig uitoefenen van beeldende kunst. Maar ook de eigen Joodse wetten vormden vaak een obstakel voor de kunstenaarspraktijk. Na de invoering van de Napoleontische wetten verandert er veel; de emancipatie van joodse kunstenaar wordt steeds duidelijker merkbaar. Ook de joodse identiteit, los van Bijbelse vertellingen, wordt een onderwerp. Uiteindelijk kunnen we spreken van een belangrijke bijdrage van kunstenaars met een joodse achtergrond aan alle mogelijke culturele uitingen maar is dat joodse element dan nog wel herkenbaar, en is dat wel of niet belangrijk? In ieder geval ruim voldoende stof tot na- en overdenken, zeker ook veel om met elkaar over te praten en van gedachten te wisselen.

Lezing 1  start op dinsdag 5 oktober 2021
Aanvang: 20:00 uur