Bestuur

Voorzitter: Jaap Nijstad
Secretaris: Hanjo Haneveld
Penningmeester: Jaap Numan

Lid: Auke Vreeling
Lid: Jopie Nijstad-Beumkes

Erebestuurslid van de Stichting: 
Mevrouw H.J.B. Boerman
Albert Geesink [overleden 20 december 2022]

Albert GeesinkIn memoriam

Op 20 december 2022 is Albert Geesink overleden.

Hij was sinds de restauratie van de synagoge in 1993 tot begin 2022 voorzitter van onze Stichting ”Synagoge Lochem”. Daarna werd hij erelid van onze Stichting

Albert was een markante voorzitter: hij leidde het bestuur bijna 30 jaar lang en droeg er, in de eerste plaats, zorg voor dat iedereen zich daarin thuis voelde. Met zijn fijne netwerk loodste hij de zaken, die voor de Stichting belangrijk waren en nog steeds zijn, naar een goed resultaat. Het regelen dat die zaken goed draaiden liet hij met plezier over aan de rest van zijn bestuur.

Wij zullen zijn opmerkzaamheid en vriendelijkheid missen en zijn hem dankbaar voor zijn belangrijke inzet bij het realiseren van een goed draaiende Stichting die wij nu verder, in zijn geest, mogen voortzetten.

Jan VerhoefIn memoriam

Op 4 april 2021 is Jan Verhoef overleden.

Hij was sinds 1993 betrokken bij onze Stichting ”Synagoge Lochem”.

Jan was de “technische” man in ons bestuur en zorgde voor het reilen en zeilen binnen ons gebouw.

Waar de meeste mensen Jan van kenden: hij zat bij voorstellingen aan onze deur om de mensen binnen te laten. Veel werk dan al gedaan: de kaartjes stempelen en naar Lovink brengen, affiches bezorgen en de bloemen verzorgen voor de artiesten die optraden. Het overhandigen van de bloemen was het sluitstuk van alles en dat deed hij altijd met veel flair. Een andere belangrijke taak die hij meerdere keren per jaar vervulde was het uithangen van de vlag: op 4 mei, op 5 mei en al die andere belangrijke momenten. Hij was trots op ons gebouw en liet dat blijken door het ontvangen van bezoekers van ons gebouw en het enthousiast vertellen over de geschiedenis ervan.

Wij zullen zijn altijd opgewekte en humorvolle aanwezigheid erg missen en danken hem voor zijn inzet en geweldige bijdrage.