Bestuur

Het bestuur van de Stichting “Synagoge Lochem”:

Voorzitter:Albert Geesink
Secretaris: Hanjo Haneveld
Penningmeester: Jaap Numan
 
Leden:
Jan Verhoef
Auke Vreeling
Marjon Baaij
Jopie Nijstad-Beumkes
Marcel Fortuin
Erebestuurslid van de StichtingMevrouw H.J.B. Boerman