Doelstelling

Wat is en wat doet de Stichting “Synagoge Lochem”?

De in 1983 opgerichte Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse Medeburgers in Lochem is na de restauratie van het Synagoge-gebouw overgegaan in de huidige Stichting Synagoge Lochem.

Deze Stichting beheert de voormalige Synagoge en stelt zich ten doel:
“Bekendheid geven aan de geschiedenis van de Joodse medeburgers in de gemeente Lochem en de herinnering aan hen levend houden door onder meer het organiseren van verschillende activiteiten in de voormalige Synagoge”.

Aan deze doelstelling wordt inhoud gegeven door:
– het verzamelen van documentatie
– het inrichten van exposities
– het organiseren van bijeenkomsten
– het behandelen van thema’s zoals discriminatie, vreemdelingenhaat, nationalisme, fascisme, racisme alsmede de Joodse geschiedenis in het algemeen.

Daarnaast biedt de Stichting ruimte voor zowel openbare als besloten bijeenkomsten met een cultureel, leer- en/of bezinningskarakter dat niet in strijd mag zijn met de doelstelling. De Stichting werkt samen met andere instellingen in de gemeente Lochem, waardoor in de voormalige Synagoge ook ruimte wordt geboden voor verschillende culturele activiteiten.

Elk jaar wordt aan het einde van de zomer een programma uitgegeven van de activiteiten in het komende seizoen. Het programma wordt toegezonden aan alle donateurs van de Stichting en u vindt de pagina’s van de Stichting “Synagoge Lochem” op internet: www.synagogelochem.nl.
De activiteiten van de Stichting “Synagoge Lochem” zijn mogelijk door donaties en door een legaat van de heer A.H. Enthoven. Uit erkentelijkheid hiervoor is er permanent een vitrine ingericht met stukken uit de keramiekverzameling van de heer Enthoven.

Meer informatie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Lochem en over de Synagoge is te vinden in o.a. de boekjes “De Lochemse Synagoge” en “Lochem, Emmastraat 25”. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.
Aanmelding als donateur is mogelijk bij het secretariaat van de Stichting “Synagoge Lochem”.