Donateurs

Geef u op als donateur van de Stichting Synagoge Lochem. Als u onze stichting een warm hart toedraagt en u wilt onze activiteiten ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden als donateur. Daarmee helpt u ons onze doelstellingen te realiseren.

Tijdens de openstelling van onze Synagoge kunt u naam en adresgegevens doorgeven aan één van onze bestuursleden of u kunt ze toezenden naar ons email-adres.

U bent vrij in het bepalen van uw jaarlijkse bijdrage (minimaal € 15,- per jaar). Een acceptgiro voor de bijdrage wordt u jaarlijks toegezonden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de donateurs-administratie.

Wilt u een éénmalige bijdrage schenken:
Stichting “Synagoge Lochem”
Bankrekeningnummer: NL13 ABNA 0476 6229 21

Meer informatie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Lochem en over de Synagoge is te vinden in o.a. de boekjes “De Lochemse Synagoge” en “Lochem, Emmastraat 25”. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Aanmelding als donateur is mogelijk bij het secretariaat van de Stichting “Synagoge Lochem”.

Contactformulier

Wilt u donateur worden van de Stichting Synagoge Lochem? Dan kunt u onderstaand formulier invullen en afsluiten met een klik op het vakje ‘Verstuur’. Velden met een * moet u in elk geval invullen om het formulier te kunnen versturen.

    de heermevrouwmejuffrouw