Westerborkproject

De bijzondere samenwerking van Amnesty International Lochem en Stichting Synagoge Lochem met Herinneringscentrum Kamp Westerbork beleefde in 2012 haar derde lustrum. Een prestatie van formaat van de initiatiefnemers.

Vanaf 1998 organiseren Amnesty-Lochem en Stichting Synagoge in de maand april bezoeken voor kinderen uit groep 8 van de basisschool naar Kamp Westerbork. Voorafgaand aan het bezoek verzorgt Amnesty gastlessen op school en bezoeken de kinderen de (voormalige) synagoge in Lochem. Daar is dan een speciale tentoonstelling die toont wat op school is verteld: de macabere geschiedenis van voormalig Kamp Westerbork.
Er wordt dus heel wat werk verzet.

Zo stelt ook de educatieve staf van het centrum in Westerbork elk jaar weer een programma samen dat nauw aansluit bij het lesprogramma in Lochem. O.a. wordt hier het verhaal van de Lochemse familie Koopman uit de Emmastraat aangehaald. Het bezoek aan het voormalig kamp – dat steeds weer diepe indruk maakt op de kinderen – wordt afgesloten met het leggen van bloemen bij het nationale monument op het kampterrein.

Op de terugweg in de bus is elke keer weer duidelijk te merken dat de kinderen iets hebben ervaren, waar ze niet zomaar mee klaar zijn; waar schending van mensenrechten door discriminatie, racisme en willekeur zonder pardon toe leidt.

Al die jaren wordt dit project financieel breed gedragen door de Lochemse gemeenschap. Fondsen, bedrijven en particulieren maken mogelijk dat kinderen dit thema aan den lijve meekrijgen. Hopelijk blijft dat zo.

Zoals gezegd: het jubileum kreeg op een bijzondere manier gestalte. Dit jaar is het totale projectprogramma namelijk aangeboden aan blindeninstituut Bartimeus te Lochem. Uiteraard met een enigszins aangepast karakter.

Ook in Kamp Westerbork ervaart men het bezoek door deze kinderen als heel speciaal. Geheel eigen aan wat de organisatoren met dit project voorstaan, en tegelijkertijd heel bijzonder.

Op 9 mei 2012 is de jubileumbijeenkomst gevierd, vanzelfsprekend in de synagoge aan de Westerwal te Lochem.

 

Wilt u een (eenmalige) bijdrage schenken:
Bankrekeningnr: NL13 ABNA 0476 6229 21   t.n.v. Stichting “Synagoge Lochem” o.v.v. Westerborkproject